“Ey Kul!” – İlhan Ayverdi

0
34

(…Ahirete gittikten sonra bir şey yapılamayacağına göre, sermâyemizi peşin göndermemiz ve berâber götürmemiz gerek…

Bu sermâye nedir?.. Allah’ın istediği kulun vasıfları nelerdir dersek, şu birkaç noktayı sıralayabiliriz:

-Cenâb-ı Hakk’ın talep ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi, gıll ü gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır.

-Sevgi doludur. Yalnız insanı değil, kurdu kuşu bütün yaradılmışları sevendir.

-Cömerttir, vericilerin en büyüğü olan Allah’ın vasfı ile vasıflanmıştır.

-Allah’ın emrettiklerini yapan, men’ettiklerinden sakınandır. Amel husûsunda te’vîle kaçmayan, tembelliğe düşmeyendir.

-Aczini bilmekten gelen bir edeple edeplidir.

-Her zerrenin kendisi için bir Cebrâil olduğunu idrâk edecek irfâna sâhiptir.

-Hizmet ehlidir, gayret kemerini kuşanmıştır.


Ey kul, toprak altında elini kaldıramazsın; bugün imkân elinde iken kaldır ve Hakk’a niyazda bulun!)

İlhan AYVERDİ