Pazar, Haziran 16, 2024

“Ey Kul!” – İlhan Ayverdi

(…Ahirete gittikten sonra bir şey yapılamayacağına göre, sermâyemizi peşin göndermemiz ve berâber götürmemiz gerek…

Bu sermâye nedir?.. Allah’ın istediği kulun vasıfları nelerdir dersek, şu birkaç noktayı sıralayabiliriz:

-Cenâb-ı Hakk’ın talep ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi, gıll ü gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır.

-Sevgi doludur. Yalnız insanı değil, kurdu kuşu bütün yaradılmışları sevendir.

-Cömerttir, vericilerin en büyüğü olan Allah’ın vasfı ile vasıflanmıştır.

-Allah’ın emrettiklerini yapan, men’ettiklerinden sakınandır. Amel husûsunda te’vîle kaçmayan, tembelliğe düşmeyendir.

-Aczini bilmekten gelen bir edeple edeplidir.

-Her zerrenin kendisi için bir Cebrâil olduğunu idrâk edecek irfâna sâhiptir.

-Hizmet ehlidir, gayret kemerini kuşanmıştır.


Ey kul, toprak altında elini kaldıramazsın; bugün imkân elinde iken kaldır ve Hakk’a niyazda bulun!)

İlhan AYVERDİ

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

Bayram, Nasıl Bayram Olur?

HAC

İnsan ve Hıdrellez

error: Muhtevâ korumalıdır!