Ey Kul!

1
279

Ey kul,
Beni
Nerede arıyorsun?
İşte,
Ben tâ yanındayım.
Ben, ne Hind mâbedindeyim,
Ne de câmide;
Ben, ne Kâbe’deyim
Ne de Kailash’ta(1)
Ben, ne âyin ve merâsimdeyim
Ne Yoga’da(2) ve ne de
Terk ve ferâgatta.
Eğer sen gerçek arayıcı isen
Beni derhâl görürsün;
Bana bir tek lâhzada kavuşursun.
Kebîr diyor ki:
Ey Sadhu(3)!
Allah, bütün nefesin nefesidir.

KEBÎR

(1)Kailash :Himalaya dağlarında bir tepe;Siva Mâbudunun orada oturduğu farz olunur.
(2)Yoga: Hindû dininde bir murakabe sistemi.
(3)Sadhu: Sadaka ile geçinen Hindli zâhid.