Filler

0
23

Eski çağlarda filler, Asya’daki savaşlarda birinci derecede rol oynarlardı. Özel olarak yetiştirilen savaş filleri, zafer kazanmanın en önemli faktörüydü.

Bir savaş fili, hareketli bir kale gibi kullanılır, vücudu demirden ve boynuzdan yapılan zırhla korunur; hortumuna da eğri bir kılıç bağlanır, bununla üzerine gelen atlar ve develer ikiye biçilirdi. Hind hükümdarları kuvvet ve kudretlerini, sâhip oldukları fillerin çokluğu ile gösterirlerdi.

Meselâ hükümdar Hüsrev Perviz’in bin tâne fili vardı ve bunlardan bahsederken: “Benim ordumu yenecek hiçbir kuvvet yoktur”, derdi. Moğol Hâkanı Timur, Hindistan’ı istilâ ettikten sonra ordusunu çok sayıda fil ile güçlendirmişti. Anadolu’ya yürüdüğü zaman otuz iki fili bulunuyordu. 1402’de yaşanan Ankara Meydan Savaşı’nda alaylarının önüne filleri koymuş ve Osmanlı Ordusunda dehşet yaratmak istemişti.