Gider idim Ben

0
255

Gider idim ben yol sora yavIak uzamış bir ağaç
Böyle lâtif böyle şirin gönlüm eydür birkaç sır aç
Böy’luzamak ne mâ’nidir çünkü bu dünyâ fânîdir
Bu fuzulluk nişânıdır gel beri miskinliğe geç

Böyle lâtîf bezenüben böyle şirin düzeniben
Gönül Hakk’a uzayıben dilek nedir neye muhtaç
Ağaç kanı devran döner kuş budağa bir kez konar
Dahî sana kuş konmamış ne güvercin ne hod turaç

Birgün sana zevâl eresüce kaddin ine yere
Bullakların oda gire kaynaya kazan kıza sac
Yûnus şimdi sen bir nice esrüklüğün yüzbin onca
Kur’ağaca, yol sorunca teferrücle yoluna geç

Yunus Emre

Yavlak: Çok fazla
Lâtif (a): Yumuşak,hoş
Sırr (a): Gizli
Fâni (a): Ölümlü, fena bulan, geçici, yok olucu
Fuzulluk: Münâsebetsizlik, sırasız töresiz iş yapan, fodul
Miskinlik: Mânevî yokluk, benliği terketme
Karımak: Kocamak, ihtiyarlamak
Devr’an (a): Dönmek, zaman
Turaç: Kekliğe benzer bir kuş
Zevâl (a): Yok olma, son bulma
Kadd:Boy,pos
Teferrüc:Ferahlamak