Göz ve Kulak Cenap ŞAHÂBETTİN

0
254

*Saadet sokakta bulunmaz ve piyangodan çıkmaz; çalışa çalışa kazanılır.

*Yalandan yerinmek, yalandan sevinmekten kolaydır.

*Bedbahtlar -olsalar olsalar- ancak “uzaktan akrabamız” olabilirler!

*Gözyaşının en tesirli ilâcı, gözyaşıdır.

*Duvak altında her kadın az çok gelindir; duvak açıldıktan sonra… Bilmem!

*Yeis, ümîdin leşidir.

*Debbağ, sevdiği deriyi yerden yere vurur; bunda beis yok. Fakat bazen da sevmediği Deriye kızar da sevdiği deriyi paralar!

*Göz, kulaktan ziyâde aldanır: Az aldanmak istersen evvelâ kulaktan âşık ol, sonra gözden.

Cenap ŞAHÂBETTİN