Gün be gün, 9 Eylül’e doğru-1

0
79

(Siirt Milletvekili Mahmut Bey’in Günlük Not Defterinden) – ÖZETLER

(10 Ağustos 1922

Târihine böyle canlı ve şanlı zaferler hediye eden bir millet, yaşar. Onu öldürmek için gösterilen gayretler boşa gitmeye mahkûmdur. Millî ve şuûrî duygular altında doğmayan, yalnız kendini göstermek için, yalnız ün kazanmak için girişilen mâceralar, en parlak sonuçları verse bile, kıymetsizdir; bir hiçtir.)

(11 Ağustos 1922

(….İnsan, kendi hayâtını tesâdüfe, şansa bırakabilir. Fakat millet hayâtı söz konusu olunca, daha dikkatli davranmak gerekir. Napoleon dermiş ki: ”Zaferi hazırlayan sebeplerin yüzde yetmişini sağlayın, yüzde otuzunu da şansa bırakabilirsiniz.” Bugünkü Komutanlarımız, Napoleon’un bu fikrini -Allah’a şükür- kabûl etmiyorlar.)

(12 Ağustos 1922

Mes’elemiz hâlâ başladığı noktaya dönmüş görünüyor… Şüphesiz, biz artık mükemmel bir hükûmet makinesi kurduk. Fakat düşmanlarımız henüz isteklerinden fedâkârlık etmiyor. 26 Mart 1921 târihli notalarında, büyük devletler, bâzı uygun tekliflerde bulunmuşlardı.

Lloyd George ise dünkü gazetelerde yayınlanan konuşmasıyla bu teklifleri geri çekiyor.
Siyâsî ahlâk, siyâsî nâmus… Bu kelimeler ve deyimler mânâsız şeyler.

Siyâset denilen şey bir paçavra, bir çirkef kadar iğrenç… Anlaşılıyor ki, hakkı doğuracak şey, kuvvet olacak. Eski dönemlere geri dönüyoruz. Gücümüzü deneyeceğiz. İnancım tamdır. Tâlih, artık bundan fazla adâletsiz, haksız olmayacak; süngülerimiz, hakkımızı ve geleceğimizi kurtaracak!)

(25 Ağustos 1922 – Şuhut’la Kocatepe Arasında/Değirmen;

Çadırlı ordugâhtayız. Kocatepe’nin eteklerinde, dere içinde bir değirmen; Paşa, Birinci Kolordu’yu gördü.26 Ağustos,5.30’da taarruz harekâtına başlanacak.

(*)Mahmut Nedim SOYDAN 1923, 1927, 1931, 1935
Doğum Yeri      : Siirt
Doğum Tarihi  : 1889
Baba Adı         : Mehmet Rüştü
Öğrenimi         : Harp Okulu
Bildiği Diller  : Fransızca, Almanca, Arapça

Bulunduğu Görevler : Büyük Millet Meclisi Riyaseti Refakat Zabiti,
Milliyet Gazetesi Müdürü ve Başyazarı, TBMM Başkanlık Divanı Katip
Üyesi, 2, 3, 4, ve 5 inci  Dönem Siirt Milletvekili.
Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk
Ölümü            : 03.12.1936