Hangi Mehmet Akif?

0
359

Hazret-i Mevlânâ’nın:

“Herkes beni kendi zannınca bildi…” diye buyurması, Merhum Mehmed Âkif için de geçerli.

Yandaki fotoğraf son derece düşündürücü mânâlar taşımıyor mu sizce de? Bâzıları –İstiklâl Marşı Şâiri olduğu için–O’nu zâten sevmediği ve benimsemediğinden, o güruha herhangi sözümüz olamaz. Fakat aynı Âkif’i inancı ve dâvâsı sebebiyle sevdiğini iddia edenlere bir sözümüz olmalı:

Mehmed Âkif’in eşi ve çocukları.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangi Mehmed Âkif’i seviyorsunuz? Oğlunu, Eşi ve Kızı ile birlikte gösteren yandaki fotoğraf, hiç değilse yetmiş yıl önce çekilmiştir. Bu demektir ki bizim toplumumuz hiç ileri gitmemiş; tam tersine, kafa yapısı, inancı bakımından gerilemiştir.

Başka bir söyleyişle Müslüman-Türk insanının vicdan dünyâsı, taassubu din yerine koyan üçkâğıtçılar ve din tâcirleri tarafından işgal altına alınmıştır. Bunun aksini iddia eden varsa, yandaki fotoğrafı ve dile getirdiği gerçekleri de inkâr etsin.

Tabiî edebilirse!

Rıza Tekin Uğurel