Hangi Millette ki…

0
33

(Hangi millette ki, din ve îman meydanı sâhipsiz kalmıştır, bu yokluktan faydalanmasını bilen zümrelerin ve şahısların azimli ve sistemli faaliyetleri de alıp yürümüştür.

Memleketi asırlardır siyâsî ve iktisâdî abluka içinde tutan haçlı âlemi, bugün irfan ve îman hayâtımız kadar memleket topraklarına da kök salmak azminde ve gayretindedir.)

–Sâmiha AYVERDİ–