Haset ve…

0
24

Sultan Mecid, pâdişah olunca, Hüsrev Paşa’yı sadrâzam yapmıştı. Kaptân-ı Deryâ Fevzi Ahmet Paşa komutasındaki donanma Akdeniz’de bulunuyordu. O sıralar Mısır ile savaş henüz sona ermemişti, fakat donanmanın İstanbul’a dönmesi için emir gelmişti. Kaptan Paşa ile Hüsrev Paşa’nın arası iyi değildi. İstanbul’a dönmenin kendisi için kötü olacağını düşünen Fevzi Ahmet Paşa, donanmayı alıp Mısır’a götürdü ve Kavalalı’ya teslim etti.

Bu Kaptan Paşa’nın adı, târihte “Fîrârî Ahmet Paşa” diye anıldı; Ordumuz zâten Nizip’te bozulmuş durumdaydı, donanma da elimizden çıkınca devlet ordusuz ve donanmasız kaldı.