“ŞAKADAN hastalık kondurmak, hakîkî hastalık getirir; nihâyet bu dert onu mum gibi söndürür.”

HADİS