Hazret-i Rifâî’den,

*Dostuna küçük bir hatâsından dolayı küsme.

*Dostun bir hatâ yaptığında kendin yapmış gibi mahcup ol.

*Kendi ayıp ve noksanlarını bilmeyen kimsenin vakit ve zamanı noksandır.

*Nasihati kendine fayda vermeyen kimsenin, başkalarına da tesir ve faydası olamaz.

*Allah bir kulunu zelil etmek isterse kendi ayıplarını görmez eder, ammâ bir kulunu da azîz etmek isterse, ona da ayıplarını kabul ettirip tövbe ettirir.

*İnsan, her türlü iyilik ve menfaatte halkı da yanına alan ve etrafına ihsan ve merhameti esirgemeyendir.

*Seve seve halka yardımı huy edinenleri Allah seçkinlerden eyler.

*Bir mümin kul, kardeşinin hizmetinde oldukça, Allah’ın âmânındadır.

*Kardeşlerinizin sıkıntı ve yüklerine iştirak ediniz, kalplerini incitmeyiniz, ayıplarını örtünüz, onlara noksan gözü ile bakmayınız.

Sâmiha Ayverdi, Mektuplardan Gelen Ses10689419_859264384093631_6494510059462594273_n