Hazreti Mevlana’dan

0
296

(Şu hâlde “kibir elbisesini” bedeninden çıkar.

Bir şey belleyip öğrenme husûsunda aşağılık bir elbiseye bürün.

Adâlet nedir?

Ağaçlara su vermek.

Adâlet, bir nîmeti yerine koymaktır; her su çeken tohumu sulamak değil!)

*

(Aklın hassa’sı -özelliği- işin sonunu görmektir. Âkıbeti görmeyen akıl, nefistir.

Nefse mağlûb olan akıl, nefs hâline gelmiştir.