Hikmetler 14

0
263

O’nun eserlerinin nurları, görünen nesneleri… Sıfatlarının nurları ise kalplerdeki sırları aydınlattı. Bunun için görünen nesnelerin nurları battı, kalp ve sırların nurları batmadı. Şöyle bir söz söylenmiştir:

Gündüzün güneşi geceleyin batar fakat kalplerin güneşi için batmak diye bir şey yoktur.

*

Seni belâya düşürenin Allah olduğunu bilmen, belânın acısını hafifletir. Kaderden sana yönelecek olanlar, sana, seçimlerin en güzelini kazandırmalıdır.

*

Allah’ın bağışlarının kaderden ayrı olduğunu sanmak, düşünce kısırlığındandır.

*

Senin için yolların karışıklığından değil, dünyevî istek ve eğilimlerin baskın çıkmasından korkulur.

*

Beşerî niteliklerin ortaya çıkışıyla velîlere has hakîkatin sırrını örten ve kulluğu ortaya çıkararak Rab’lığının ululuğunu gösteren Allah’ı tesbih ederim.

*

İsteğinin gecikmesi sebebiyle Rabb’ine îtirâz edip, isteğim neden gecikti, deme! Edebinin gecikmesinden dolayı nefsine çıkış!

*

Seni zâhirde, emrine uyan kıldığı bâtında ise kahrına teslîmiyetle rızıklandırdığı zaman, sana olan bağışlarını çoğaltmış demektir.

*

Görüşü sâbit olanın kurtuluşu tam olmamıştır.