Hikmetler 23

0
362

Hikmet sâhiplerinin nurları sözlerinden önde yürür. Aydınlatma nerede olursa söz de oraya taşınır.

*

Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır.

*

Kime, hakîkatlere has söz söyleme izni verilirse, sözleri, halkın gönüllerince anlaşılır, işâretleri açıklanır.

*

Erenlerin sözleri ya bir vecdin coşkunluğu ya da bir mürîde öngörülen yolun doğruluğunu göstermek içindir. Birincisi yol erlerinin/sâliklerin, ikincisi ise temkin ehli muhakkiklerin halleridir.

*

Sözler, dinleyenler âilesinin gıdâsıdır. Yiyebildiğinden başkası senin değildir.