Hikmetler 9 Atâullah İskenderî

0
244

Her sorulana cevap vereni, her gördüğünü anlatanı, her bildiğini söyleyeni görürsen onun bilgisizliğini anla!

*

Âhiret evi, mümin kulları mükâfatlandırmak için yaratılmıştır. Çünkü bu dünyâ Allah’ın onlara vermek istediklerini taşıyamaz. Hem de onların değerini, kalıcı olmayan dünyâda mükâfatlandırılmaktan yüce tutmuştur.

*

Bir amelin meyveleri çabuk görülürse, bu durum onun ileride, öbür dünyâda da kabûl göreceğini gösterir.

*

Allah indindeki değerini, dereceni bilmek istiyorsan, seni hangi işde bulundurduğuna bak!

*

Allah sana emrine uymayı rızık olarak verir, seni dünyâya karşı doygun kılarsa, zâhir ve bâtın nîmetlerini sende tamamlamış demektir.

*

Hakk’dan dilediğin şeylerin en hayırlısı, O’nun senden istediğidir.

*

Yerine getirilmeyen ibâdetleri gerçekleştirmek için çaba harcamamak, buna rağmen üzüntü duymak gurur göstergesidir.

*

Ârif, Hakk’a işâret ettiği zaman O’nu işâretinden kendine daha yakın bulan kimse değildir. Şuhûdunda gizlenmesi ve varlığının yok olması sebebiyle işâreti bile olmayan kimse, âriftir.

*

“Recâ”, bir amel ve ibâdetle olan dilektir. Yâni o,… ancak bir umuttur.

*

Âriflerin şânı yüce Allah’tan istedikleri şudur: Kullukta tam bir doğruluk ve Rubûbiyet haklarını yerine getirmek.

Atâullah İskenderî – Hikmetler Kitabı