Hüseyni Mersiye

0
860

Hâfız Celâl Yılmaz’ın sesinden Hüseynî mersiye

Geçti bir yıl, yine bir mâh-ı Muharrem geldi
Göze nem, gönle elem her yana mâtem geldi.

Ah! Aktı mâsum kanı Kerbela yazısına
Çekildi okla kılıç Peygamber kuzusuna

Hangi vicdan dayanır bu yürek sızısına
Esen seher yelleri sanki mâtem havası

Yürekleri sızlatır kuzuların yarası
Ah! Ümmü Gülsüm oturmuş şehitlerin başına

Ali Ekber girmemişti henüz üç beş yaşına
Zâlim oklar, saplanmış anın hilâl kaşına

Esen seher yelleri sanki mâtem havası
Yürekleri sızlatır, kuzuların yarası

Medet yâ ciğer pâre-yi Fâtıma
Ali aslan kuzusu uyku girmez gözüne

Uymuş âsî insanlar bir Yezid’in sözüne
Bunlar nasıl bakacak Muhammed’in yüzüne

Eser seher yelleri sanki mâtem havası
Yürekleri sızlatır kuzuların yarası

Medet yâ mazlum Hüseyin
Ah susuz kalbe yaptığından utanmaz

Yeter Saffet yeter yara derindir kapanmaz
Hüseyn-i Kerbelâ’yı anlayan gözler usanmaz

Eser seher yelleri sanki mâtem havası
Yürekleri sızlatır kuzuların yarası

Medet Yâ! Evlâd-ı Hayber