Hüseyni Mersiye

0
397

Hâfız Celâl Yılmaz’ın sesinden Hüseynî mersiye

Geçti bir yıl, yine bir mâh-ı Muharrem geldi

Göze nem, gönle elem her yana mâtem geldi.

 

Ah! Aktı mâsum kanı Kerbela yazısına

Çekildi okla kılıç Peygamber kuzusuna

 

Hangi vicdan dayanır bu yürek sızısına

Esen seher yelleri sanki mâtem havası

 

Yürekleri sızlatır kuzuların yarası

Ah! Ümmü Gülsüm oturmuş şehitlerin başına

 

Ali Ekber girmemişti henüz üç beş yaşına

Zâlim oklar, saplanmış anın hilâl kaşına

 

Esen seher yelleri sanki mâtem havası

Yürekleri sızlatır, kuzuların yarası

 

Medet yâ ciğer pâre-yi Fâtıma

Ali aslan kuzusu uyku girmez gözüne

 

Uymuş âsî insanlar bir Yezid’in sözüne

 

Bunlar nasıl bakacak Muhammed’in yüzüne

Eser seher yelleri sanki mâtem havası

 

Yürekleri sızlatır kuzuların yarası

Medet yâ mazlum Hüseyin

 

Ah susuz kalbe yaptığından utanmaz

Yeter Saffet yeter yara derindir kapanmaz

 

Hüseyn-i Kerbelâ’yı anlayan gözler usanmaz

Eser seher yelleri sanki mâtem havası

 

Yürekleri sızlatır kuzuların yarası

Medet Yâ! Evlâd-ı Hayber