Hüsn ü Hat

0
320

Kâğıtlar âherlenir,
Üzeri mührelenir,
Mürekkep tokmaklanır,
Hüsn-ü hat olmak için.

Kamış kalem açılır,
Makta’ya yatırılır,
Ucuna şak açılır,
Hüsnü Hat olmak için.

Sülüs Kur’ân’ı yazar,
Dîvânî, fermân yazar;
Tâlik, Mevlânâ yazar;
Hüsn-ü hat olmak için.

Elif, Allah’ı anar;
Vav gelir, firkât gider;
Hattat, hakîkât yazar;
Hüsnü Hat olmak için.

Âyine işimizdir,
Çilemiz Rabbi Yessir.
İcâzet, hilyemizdir;
Hüsn-ü hat olmak için.

Neyzen Cüneyt AYDIN