İbret-Fâtih Sultan Mehmet

1
300

Fâtih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığı gün şehri gezdi ve bu arada Kostantin’in başbakanı ve Bizans’ın ileri gelen adamlarından Grandük Notaras’ın sarayına gitti.

Notaras, malını ve canını ülkesi uğruna harcayan biri değildi. Bütün hazînesini altın tepsiler içinde Fâtih’e sundu ve:-Ulu pâdişah, bütün servetimi size sunuyorum! Dedi.

Fâtih, bu sözlere kızarak şöyle cevap verdi:

Fatih Sultan Mehmed Han

-Ben, bu serveti memleketiniz için harcadığınızı sanıyordum; size bu yüzden teşekkür edecektim. Fakat ülke uğruna harcanmayan hazîneler zâten benim kılıcımın hakkıdır!