İki Eser-İki Hanım

0
46

Yakınlarda İki değerli Hanımefendi’nin birer kitabı elime geçti.

Ciddî, titiz ve önemli bulduğum eserlerin mûsıkîmizle ilgili oluşu, işin önemini bir kat daha artırıyor diye elbette sevindim.

Söz konusu eserlerden ilki,

“Türk Dînî Mûsıkîsinde İlâhiler” adı ile hizmete sunulan, Akademisyen, Öğretim Görevlisi ve Kemençe San’atkârı Sayın Lâle Akay UMUL’a âit.

108 sahifelik Kitap, Antares Yayınları tarafından Aralık 2020’de yayınlanmış güzel, temiz bir baskıya ve zengin muhtevâya sâhip.

Türk mûsıkîsine gönül veren, hele Dînî mûsıkîmize meraklı insanımıza sağlam ve zengin bir kaynak olan elimizdeki eser, Sayın Akay’ın 1989 yılında İTÜ Türk Sanat Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olurken hazırladığı “Yüksek Lisans” tezine dayanıyor.

Sayın Lâle Akay Umul Hanım’ın ellerine sağlık ve ömrüne bereket niyâz ediyorum.

Zîra Öz Mûsıkîmize âşık genç öğrencilerinin sayısını artırmaya, kendisi gibi yeni “hizmet erlerini” yetiştirmeğe ve yeni telif eserlere böylece imkân bulabilsin.


Yayın târihi 2020 yılı olan diğer eser ise Kütahyalı Şâir ve Bestekâr Nilüfer Örnek Özkan Hanım’ın hayat hikâyesi…

Şiir ve bestelerinden meydana gelen;

“Hayat-Sanat-Hasat” alt başlığı ile ve büyük boy, 222 sayfadan ibâret bir kitap.

Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları serisinin 8’incisi olan eseri ince eleyip sık dokurcasına yayına hazırlayan isim, Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuarı Öğretim üyelerinden Sayın Dr. Yıldırım AKTAŞ.

Kitapta, Nilüfer Hanım’ın dînî ve lâ dînî olmak üzere 57 bestesiyle şiirlerinden örnekler ve müzik dünyâmızın önde gelen sîmâlarının, besteler ve bestekâr hakkındaki görüşleri yer alıyor.

Nilüfer Hanım, müzisyen ana babanın evlâdı.

2008 yılında yayınlanan “Damlalar” isimli bir de kitabı var. Gâzi Üniversitesi mezunu; Millî Eğitim câmiasında yirmi yılını Öğretmen olarak geçirmiş bir Kütahyalı. En büyük destekçisi olan eşi Sayın Âdil Özkan da yıllarını eğitim hizmetiyle geçirmiş, iyi bir ressam.

“Kütahya’nın Sanatkâr Hanımefendisi” Nilüfer Hanım ve âilesine sağlık ve ömür bereketi dileklerimle, tebriklerimi sunarım.