İnananlar Kardeştir

0
292

Bu ülkenin bütün ırklarını, tek ırk, tek kalb, tek insan hâline getiren İslâmiyet olmuş. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kanla ilgisi var, ne kafatasıyle. Vahdetlerin en büyüğü, en mukaddesi. İster siyah derili, ister sarı… inananlar kardeştir. Aynı şeyleri sevmek, aynı şeyler için ölmek ve yaşamak. Türk’ü, Arab’ı, Arnavud’u düğüne koşar gibi gazâya koşturan bir inanç; gazâya,yâni irşâda. Altıyüz yıl berâber ağlayıp, berâber gülmek. Sonra bu muhteşem rüyâyı korkunç bir kâbûsa kalbeden meş’um bir salgın: maddecilik. Târihin dışına çıkan Anadolu, târihin ve hayâtın. Heyhat, bu çöküşte kıyâmetlerin ihtişâmı yok, şiirsiz ve şikâyetsiz.

Cemil MERİÇ

BU ÜLKE