İnsan Mühendisi

0
522

Merhum Ergun Göze’nin “insan mühendisi” olarak vasıflandırdığı, Ahmet Kabaklı’nın ise ‘’Görünen hizmetlerin değil, görünmeyen himmetlerin adamı” olarak târif ettiği Fethi Gemuhluoğlu’nu rahmet ve minnetle andık.


Fethi Bey, Elazığ’lı bir âileye mensuptu ve 1922’de İstanbul/Göztepe’de dünyâya geldi.

fethi_gemuhluoglu
Merhum Fethi Gemuhluoğlu

Çok renkli bir şahsiyet ve ateşli bir vatanseverdi. Meselâ 10 Nisan 1950’de Mareşal Fevzi Çakmak vefat etmiştir ama radyoda oyun havaları ve neş’eli şarkı-türkü çalınmaktadır. 28 yaşındaki Fethi Bey, milliyetçi Türk gençliğinin önüne düşer, konuşmalar yapar; radyo yöneticilerini ve hükûmet yetkililerini protesto eder.

Bayrağı yarıya indiren de O’dur, Bayezit Câmii’nde Mareşal’in sandukasını yetkililere teslim etmeyip Eyüp Sultan’a kadar yürüten de!

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşâvirliği, Türk Petrol Vakfı Genel Sekreterliği gibi hizmetleri vardır. Çeşitli liselerde öğretmenlik yapmış, değişik kademelerde görev almıştır.

Elinden tuttuğu, maddî-mânevi hâmîlik yaptığı insanların sayısı belirsizdir. Derviş ve muhabbet dolu kişiliği ile çevresindekilere dâima en doğruyu, en güzeli öğretip gösteren ve örnek olan Fethi Gemuhluoğlu, 5 Ekim 1977’de vefat etmiş, ertesi günü İstanbul Sahrâyı Cedit’de toprağa verilmiştir.