Pazartesi, Mayıs 27, 2024

İnsanları seveceksin

24 Şubat/4 Cemâziyelâhir, Ken’an Rifâî Hazretleri’nin annesi Hatîce Cenan Hanımefendi’nin vefat yıldönümüdür. Kendilerini rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Şöyle buyuruyorlar:

“İnsanları seveceksin, senin içinde tükenmez af, merhamet ve müsâmaha hazîneleri var. Onun için yalnız insanları değil, bütün mahlûkatı aynı yorulmaz hız ve aynı tükenmez iştiyakla seveceksin. Sende mevcut cevheri cömertçe harcamalısın.

İnsanları insanlara iştiyak ederek, hatâlarında ve sevaplarında onlarla bir olarak seveceksin. Doğumları ile çoğalıp, ölümleri ile eksilecek kadar onlardan olacaksın. Senin bir insan olarak vazifen, insanların yüzünü müşterek bir gayeye ve bir ideale çevirmektir ve bunun bir çok yolları vardır.

Fakat en kestirme, en güzel, en büyük yol aşk ve iman yoludur. Hudutsuz bir insanlık aşkı… beşeriyetin tek selamet kapısı her zaman budur. İnsan kemâle, beşerîlikten ulûhiliğe, kısaca Allah’a ancak bu yoldan ulaşılır.”

Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!