IV.Mehmet ve Viyana bozgunu

0
34

Sultan Dördüncü Mehmet, Avusturya seferine çıkan Ordu’yu Hümâyunu Belgrat’tan yolcu etmiş ve bu şehirde Sancak-ı Şerîf’i Vezîriâzam ve Serdâr-ı Ekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya törenle vermişti.

Pâdişah, bu seferin nereye kadar uzayacağını bilmiyordu. Viyana’ya gidileceğinden ise hiç haberi yoktu.

Günlerden sonra gelen bir telhisten -Sadrâzamın Pâdişâha arz ettiği yazının özeti- Orduyu Hümâyun’un Viyana üzerine yürüdüğünü öğrenmiş ve canı çok sıkılmıştı. Yazıyı getiren kimseye:

“-Paşa saygısızlık eder… Biz seferin Yanıkkale ve Kamorun’un fethine dâir olacağını bilirdik. Önceden bilgimiz olsaydı rızâ vermezdik’’, demişti.

Acaba Dördüncü Mehmet, Viyana bozgununun hezimetle sonuçlanacağını biliyor muydu?