Kanun Ne Der?

0
224

Bizde 27 Mayıs 1915’te çıkarılan Tehcir Yasasında “Ermeni” sözcüğü geçmez.

3 maddelik bir yasadır ve bu yasanın 2 nci maddesi der ki:

“Ordu ve bağımsız kolordu ve tümen komutanları, askerî kurallara aykırı veya casusluk ve ihanetlerini hissettikleri köy ve kasabalar halkını, ayrı ayrı veya topluca diğer yerlere sevk ve yerleştirebilirler.”