Kayık – Ârif Nihat ASYA

1
556

Bir kayık yaptırdım, yelkeni oya..
İnce gölgesini suda görenler,
Sandılar çevremi düşürdüm suya…

Bir kayık yaptırdım, yelkeni temiz;
Daha böylesini görmemiş deniz.

Bir kayık yaptırdım, yelkeni tüyden..
Yarın, gümbür gümbür çalıp davullar,
Yolcusu gelecek karşıki köyden…

Bir kayık yaptırdım, yelkeni şarkım;
Artık uçan kuştan kalmadı farkım.

Bir kayık yaptırdım, yelkeni duvak..
Ki dalgalar beşik hazırladılar,

Köpükler kundak;

Bir kayık yaptırdım, yelkeni tül tül;
Yolcusu bir lâle, bayrağı bir gül.

Bir kayık yaptırdım, yelkeni nurdan…
Bırakıp toprağı kanadsızlara
Gidelim kayığım, gidelim burdun!

Bir kayık yaptırdım, yelkeni bayrak
Ve artık bir oldu yakınla ırak.

Dedim: “Sizin olsun kumlar, kumsallar!…”
Bir kayık yaptırdım, yelkeni dallar..
Ki rüzgâr o yana, bu yana sallar…

Kıvrak dümenli de, kanad yelkenli
Bir kayık yaptırdım, yelkeni benli!

Ârif Nihat ASYA
KÖKLER VE DALLAR

Ârif Nihat ASYA