Kemal Batanay Hoca’ya Vefa

0
347

22 Haziran 1981’de kaybettiğimiz; Cumhuriyet devrinin değerli hat ve mûsıkî üstadlarından Kemal Batanay, vefâtının 30. yılında ESKADER tarafından yâd ediliyor. Hattat, hâfız, bestekâr ve tamburî olan sanatkârı, yakın dostları ve öğrencileri anlatacak. Bâbıâli Sohbetleri çerçevesindeki program, 30 Haziran Perşembe günü 18.00-20.00 saatleri arasında Cağaloğlu’nda Kitap Kahve Alayköşkü Caddesi, No: 5 gerçekleşecek.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen anma toplantısına konuşmacı olarak, Kemal Batanay’la birlikte Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda mûsikî çalışmalarını başlatan bestakâr ve koro şefi Yusuf Ömürlü, Batanay’ın hat talebesi olan Dr. Aydın Yüksel ile Yüksek Mimar Özcan Ergiydiren katılacak. Toplantıda diğer talebelerinin yanı sıra Batanay’dan hat dersi alan Şeyhülhattatin Hasan Çelebi ile hattat Savaş Çevik de dinleyicilere hitap edecekler. Konuşmacılar, Kemal Batanay’ın hayâtını, eserlerini, hizmetlerini ve bestelerini anlatacaklar. Ses sanatkârı Elif Ömürlü Uyar’ın Kemal Batanay’ın bestelediği eserleri seslendireceği programda sanatkârın gerek hat gerekse mûsıkî sahasındaki öğrencileri de hâtıralarını dile getirecekler. Kemal Batanay’ın talebeleri arasında Galip Çolakoğlu, Hasan Semerkant, Mustafa Uysal, Ahmet Şahin, Âmir Ateş ve Rıza Tekin Uğurel’de bulunuyor. Kemal Batanay; hattat, hâfız, bestekâr ve tamburî olarak çok yönlü bir sanatkârdı.

batanay31

7 Şubat 1893 tarihinde doğduğu İstanbul’da, 22 Haziran 1981 tarihinde vefat etti. Hat sanatına on beş yaşlarında başlayan Kemal Batanay, tâlik tarzının en kadim isimlerinin başında geliyor. Muhyiddin Efendi, Hasan Hüsnü Efendi, Hulusi Efendi, Mehmed Efendi ve Ferid Bey’den hat; Emin Dede, Rauf Yekta, Ahmet Ersoy, Ahmet Avni Konuk, Ömer Bey, Kadı Fuad Efendi ve Refik Fersan’dan tambur ve mûsikî dersleri alan Kemal Batanay, Cumhuriyet döneminin en değerli sanatkârları arasında kabul ediliyor. Kemal Batanay gerek hat sanatında gerekse mûsikîde bir çok sanatkâr yetiştiren bir üstat sayılıyor. Batanay’ın en mühim hizmetlerinden birisi de Münir Nureddin Selçuk ve Yusuf Ömürlü ile birlikte Kubbealtı Cemiyeti’nde başlattığı mûsikî kursu teşkil ediyor. Kemal Batanay’ın hayâtı ve eserleri, Kubbealtı tarafından yayınlanan, Hocanın hat talebesi Prof. Dr. Muhittin Serin’in yazdığı “Kemal Batanay” isimli eserde etraflı bir şekilde anlatılmaktadır.