Ken’an Rifâî Sohbetler 41

0
332

“Ey dünya adamı! Dünyâyı hoş geçirmek için iki şeye tahammül etmek lâzımdır. Biri, dünyânın tâhripkâr olduğunu, ikincisi, insanların vefâsız bulunduğunu bilmektir. Eğer bunları bilirsen, dünyâyı hoş geçirirsin.

Ey âhiret adamı! Senin için de iki şey lazımdır: İlim ve mârifet. Bunların biri bilmek, diğeri işlemektir.

Bilmek, neyi bilmek? Yapmak neyi yapmak? İşte birincisi nefsini ıslâh etmek; diğeri de, Allah’a şükür edici olmak ve etraftan gelen hâdiseleri Allah’tan bilerek sabretmek, sefâdan cefâdan her ne gelirse buna râzı olup, Allah’a teslîm-i tâm ile teslim olmak ve her türlü işini Hakk’a ısmarlamaktır.

Ey dünya adamı, işte bunu yapabilirsen, dünyâyı da âhireti de hoş geçirirsin.”

Ken’an Rifâî, Sohbetler

10388572_785727164780687_2792359987890633655_n