Ken’an Rifâî’den İnci Taneleri

0
243

* Bal küpünden sızan baldır. Allah insana neyi müyesser etmiş ise ondan o zuhûr ediyor.

*İnsan küçük hareketlerine dikkat etmezse, edineceği kötü alışkanlık büyük işlerdeki tavrını da bozar.

*Herkesin kendi üstüne düşeni yapması ibâdettir. Fiillerimiz, bu âlem sahnesinde oynanacak olan piyesten –istidâdımıza göre- bize verilen rolün gereğidir.

*Elinizden, gözünüzden, kavlinizden, fiilinizden zuhur eden her düşünce ve hareketin altında hak ve adâlet terâzisi olsun.

*Âbidin yüz yıllık yolunu âşık bir âhı ile geçer.

*Bu dünyâda cefâ görmek istemeyenler, dünyâdan ve dünyâ ehlinden vefâ beklememelidir.

*Karşılaştığın her hâl, iyi veya kötü işlerinin netîcesi olarak verilmiş hükümlerin îcâbıdır.

*Son, başlangıca dönüştür.

Ken’an Rifâî Hz.

Önceki YazıKorkun Yersiz!
Sonraki YazıSohbetler 7
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.