Kervan Geçmez ki…

0
29

Eşkiyâlıktan Karaman vâliliğine kadar yükselen ve bilâhare de âsilerin üzerine giden ordulara Serdâr olan Katırcıoğlu Mehmed Paşa, cesur olduğu kadar zekî, hazır cevap ve hızlı düşünüp karar verme kabiliyetine sâhip bir vezirdi. Girit Adası savaşlarında yüz aklığı/kahramanlıklar göstermişti.

Kandiye Kalesi’nin muhâsarası sırasında Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa, Mehmed Paşa’ya çevredeki yüksek dağları gösterip lâtîfe yollu:

‘’—Paşa kardeş, bu dağlar ne güzel beklenecek dağlardır’’, diyerek kendisinin vaktiyle eşkiyâ olduğunu hatırlatınca, Vezîr-i âzam’ın maksadını hemen anlayan Mehmed Paşa:

‘’—Paşa Efendimiz, evet iyi dağlardır ama oralarda kervan işlemez’’, cevâbını vermişti.