Köprüden Geçiş

0
32

Sultan Aziz, bir gün Keçecizâde Fuat Paşa’ya; kendisiyle Âli ve Mütercim Rüştü Paşalar arasındaki mizaç farkını sormuş.

Fuat Paşa:

“-Efendim, yeni yapılmış bir köprü tasavvur buyurun. Üçümüz köprübaşına gelince bendeniz hemen Besmele çeker, korkusuzca geçerim. Âli Paşa, besmele çeker, bir Fâtiha okur, köprüyü defalarca kontrol eder sonra geçer. Rüştü Paşa kulunuz ise, besmele çeker, bir Yâsin-i Şerif okur, üç tabur da asker geçirdikten sonra köprüden kendisi geçer”, demiş.