Küfür!

0
246

“Küfrü îman, îmânı küfür yerine koymayan tam Müslüman olamaz. Yâni,”ben” demekle kendimize vücûd veriyoruz; halbuki bu vücûd hakîkatte mevhum olduğu için onu var zannetmekle küfretmiş oluyoruz. Fakat mevhum olan varlığımızı atar da, o sûret perdesinin gizlediği var olan aslî hüviyetimizi görürsek, o zaman küfrü îman yerine koymuş oluruz.”

Sâmiha AYVERDİ

(Son Menzil)

“seninle yükseldim, zira bana aşkı öğrettin, sana takıldım ve ilerleyemedim, zira aşkı bir vücuda muhayyet bildim. Halbuki insanın hilkati, kendi gibi bir insanın sevgisinde oyalanıp kalmak için düzülmemiş Haşim… Meğer aşk yolunda insan bir menzilmiş… Fakat durulması değil, atlanması lazım gelen bir menzil hakikate ulaştıran bir köprü. Geç, ondan da geç, yalnız aşkta dur, son menzil budur, onda karar et!”