Mani’ler-Aydil Erol

0
374

-İlgililere, bilgililere,
etkililere, yetkililere-

İş Türkçeye gelince
Olamaz senlik, benlik…
“Festival” de ne demek!..
“Şenlik” diyelim “şenlik”…

*

Kimse yapamaz artık
“Ambulans”la aranı…
Yeter, bıktım; kurtarın
Lütfen “cankurtaran”ı!..

*

Emekler gitmez boşa
Türkçesi gelir hoşa….

**

“Duble” demek, ne demek!..
“Çift” var, “koşa” var, “koşa”…

*

İstanbul Maçka/Taşlık
Yollar çamur ve yaşlık.
“Antet”i bırakalım
“Başlık” diyelim, “başlık”

*

Aldı beni bir merak:
Neler getirdi kamyon?

“Kapuz”a gideceğiz
Yerinde dursun “kanyon”.

*

Makine otomatik
Bilmezsin matematik.

“Hoş kokulu” kayboldu
Gelince “aromatik”.

*

Düşleri hayra yorak
Güzel sesleri duyak.

“Vâdi”ye gidemem ben
“Koyak” isterim “koyak”.

*

Belli sağ ve solumuz
Açılmıştır yolumuz.

“Branş”ı unutalım
Varken “şûbe”, “kol”umuz.

*

Yaz bitti, geldi hazan;
Yeni tutuldu sazan.

“Demagog”a aldırma
“Lâfazan” var “lâfazan”.

*

Nice yürekler yakar
Ondaki çapkın bakış.

“Depar”ı boşlayalım
“Çıkış” diyelim “çıkış”.

*

Eser değil o resmen
Döküntüdür döküntü.

“Depresyon” yere batsın
Durur iken “çöküntü”.

*

Su dökmeyin külüme,
İyi bakın gülüme.

“Departman”a uğramam
Gideceğim “bölüm”e.

*

Dediklerine bir bak:
Türkçe değil yarısı!..

Kötü konuşan dili
Soksun eşek arısı!..

*

Karpuz aldım: Yarmaca,
Lâhanayı sarmaca.

“Potpori” de ne demek!
“Karmaca” var, “karmaca”.

*

Lâle, sümbül biçerek
Soğuk sular içerek.

“Klib”i terkeyledik
“Görüntü”yü çekerek.

Aydil Erol