Perşembe, Temmuz 18, 2024

Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Mart 2022

28 MART

Söz, butunda olan/henüz gizli olan, ortaya çıkmamış bulunan bir hâdiseyi meydana çıkarır. Onun için sözünüze çok dikkat edin. Söz, bir çeşit taleptir.”

Sâmiha AYVERDİ


25 MART

(…Allah demek, kâinatı ayakta tutan vazgeçilmez bir şeydir. Niye? Peygamber ne diyor: “Kıyâmet, yeryüzünde Allah Allah diyen kalmadıkça, kopmaz.”

Allah Allah demek, dünyâyı ayakta tutan şeydir. Allah Allah denmedi mi, yıkılacak diyor. Kâinatın direği Allah demektir, zikretmektir.

Zikirde def, ney câiz mi? Medîneli müslümanlar Hicret sırasında Resûl-i Ekrem’i kasîdelerle, defler çalarak karşılamadılar mı? Bırakın, bağırmayın diye bir şey dedi mi o zaman?

Bırak def çalsın, ney üflesin, kudüm çalsın Mevlevî. Adamın işine karışma…)

Prof.Dr. Cevat AKŞİT


21 MART

(Eksiği görmeyip, hâle muhabbet ve anlayışla tat katmak kadar güzel ne vardır? Dünyâda, her tamâmın bir eksiği vardır. Hem aransa eksik mi bulunmaz? Hattâ, bulamayan îcâd edip, dünyâyı kendine de etrâfına da zindan eyler.)

Sâmiha AYVERDİ


18 MART

‘’Eğer hesap günü, melekler gelip de bu ömrün hâsılını soracak olursa, ben de onlara, bölüntüye gelmez, taksîme uğramaz o tek soluğun içine, senden başka sığacak bir hayâl olup olmadığını soracağım ey şanlı fâtihim, ey cihangir, ey dost!’’

Sâmiha AYVERDİ


14 MART

(Sen henüz işin başlangıç safhasında, merhale kat edememiş, tâlip ve sâlik durumunda bulunduğun müddetçe, senin için dünyâ sevgisi her hatânın başı olmakta devam eder. Kalbinin özü hedefe vardığı ve Allah’a ulaştığı zaman; O, sana dünyâdaki kendi kısmetini sevdirir. Başkalarının kısmetinden soğutur. Sana yalnız kendi kısmetini sevdirir. Başkalarının kısmetine göz dikmekten korur. Böylece sen, Allah’ın ezeldeki takdirine uygun olarak kendi kısmetini alırsın. Onunla kanaat eder, başkalarının kısmetine göz dikmezsin. Kalbin, hep Allah’ın huzûrundadır. Dünyâda, tıpkı cennet ehli gibi, dâimî olarak bir halden bir hâle intikal eder, Aziz ver Celil olan Hakk’dan sana gelen her şey, senin sevgilindir.)

Hz.Abdülkadir Geylânî


11 MART

(Suda “H2O” Hidrojen ve Oksijen vardır. Bunların birinde yakıcılık, diğerinde yanıcılık özelliği vardır. Su gibi olan insan, önce kendi kötülükleriyle yanar; sonra karşısındakinin kötülüklerini yakar. Yumuşak sıfatlı insan, önce kendini, sonra karşısındakini düzeltir.)

Ârifler Sözü


7 MART

(Rızâmı isteyeceğine beni iste.. Beni isteyeceğine boyama boyan ve benim isrime git…Meselâ hocan gıybet ediyor mu, ediyorsa sen de et! Âlemi tecessüs ediyor mu? Ediyorsa, sen de yap! Bir kimsenin kalbini kırıyorsa, sen de kır! Mâlâyâni ve dedikoduda bulunuyorsa, sen de bulun?.. Eğer bunları yapmıyorsa, sen de yapma!)

Ken’an Rifâî Hz.


4 MART

(-En büyük azap gaflettir demiştiniz. Gafletten kurtulmanın alâmetleri nedir?

-”Kibrin varsa onu gidermek, hasedin varsa ondan vazgeçmek, gıybet, yalan gibi şeylerin varsa bunları temizlemek, temizledikten sonra da Allah’a şükrünü bilmek. Fakat şükür, sâdece dille olan şükür değildir. Allah’ın verdiği nîmetleri, onun istediği yerlerde kullanmak, sabırlı olmak, Allah için nefsinin hazzettiği şeylere sabretmek, nefsine ağır giden şeylere mâruz kaldığın vakit şikâyet etmemek, Allah’ın verdiğine râzı olmak, teslîm-i küllî ile teslim olmak. İşte bunları yapan ilim ve irfan sâhibi olmuş ve dünyâ karanlığında âb-ı hayâtı içmiş demektir ki o kimse için ölüm ve havf ü hüzün yoktur. Artık bu hallerin, bu alâmetlerin sâhibi olan kimse gaafil olamaz….)

Ken’an Rifâî Hz.


Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!