Perşembe, Temmuz 18, 2024
Ana SayfaAbide ŞahsiyetlerMüjgân CumburMüjgan Abla-Müjgan Cunbur Hanımefendi

Müjgan Abla-Müjgan Cunbur Hanımefendi

Bütün ömrünü Müslüman-Türk’ün îman hayâtına ve kültür değerlerine sebîl eden büyük insan Müjgân Cunbur Hanımefendi’yi 25 Eylül 2013 günü kaybettik.

Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Nurlar içinde yatsın inşaallah!


12 Ocak 1926’da İstanbul’da doğdu.

İlk öğrenimine 1933’te Ankara Dumlupınar İlkokulunda, Mehmed Âkif’in İstiklâl Marşı’nı yazdığı odada başladı ve aynı okuldan mezun oldu. İstanbul’da başladığı orta tahsilini, Ankara’da bitirdi.

1945’te Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek tahsilini Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1948’de tamamladı. 1952’de edebiyat doktoru unvanını aldı. Ayrıca 1947-1948 yıllarında, Yüksek öğrenimi sırasında, Adnan Ötüken’in D.T.C. Fakültesi’nde açtığı Kütüphanecilik Kursu’na devam etti.

MÜJGÂN CUNBUR Hanımefendi, İstanbul Fatih’te İlhan Ayverdi’nin evlerinde çekilmiş bir fotoğrafları..

1952’de girdiği imtihanı kazanarak, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmaya başladı. 1955’te Millî Kütüphane’ye nakledildi. Millî Kütüphane’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1965 yılında Millî Kütüphane Genel Müdürü oldu.

1976’da Kültür Bakanlığı müşavirliğine tayin edildi.

1978’de müşavirlik kadrosuyla yeniden Millî Kütüphane müdür vekilliğine getirildi. Kütüphane statüsünün Başkanlığa çevrilmesi üzerine, 1984’te Başkanlık görevine getirildi. 1987’de emekliye ayrıldı.

1960-1984 yılları arasında D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü’nde -ek görevle- öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kültür Bakanlığı’nca, Atatürk Kültür Yüksek Kurumu’nun kuruluş çalışmalarında görevlendirildi. Yüksek Kuruma bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne 1984’ten itibaren aslî üye seçildi. 1995’ten itibaren de Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’nde üye olarak, bu projenin Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Alt projesinde başkan olarak çalıştı.

Yazı hayatına 1948’de başladı. Makaleleri çok sayıda dergi ve bazı gazetelerde neşredildi. Türk Ansiklopedisi’nde kütüphanelerle ilgili maddeleri yayımlandı. Az sayıda şiir yazdı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı Bin Temel Eser ve Yayın Komisyonlarında üye olarak görev yaptı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği, Millî Kütüphaneye Yardım Derneği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu gibi derneklerde üyelik yaptı.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Vakfı, Bolu Köroğlu Kültür Vakfı, Cenan Vakfı mütevelli heyetlerinde kurucu üyedir. 1965-1978 arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda Millî Kütüphane temsilcisi olarak bulundu ve 1970-1978 arası iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kitaplarından ‘Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri’ Tarsus Belediye Başkanlığı’nın 5 altın ödülünü kazandı. ‘Atatürk ve Millî Kültür’ Sakarya Valiliğince, başarılı öğrencilere ödül olarak verilmek üzere, 2006’da yeniden iki kere basıldı.

1986’da Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet armağanını, İLESAM’ın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet Ödülünü, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü aldı. 2006’da İstanbul Belediyesi Kültür Dairesince, Divan edebiyatına hizmetlerinden dolayı ödül verildi.

2007 yılında Millî Kütüphane Büyük Okuma Salonuna ‘Dr. Müjgân Cunbur Okuma Salonu’ adı verildi.

MÜJGÂN CUNBUR’UN KİTAPLARI

 • Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası, 1928-1955.
 • Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi
 • Yunus Emre’de Namaz,
 • Yunus Emre’nin Gönlü,
 • Milletimizi Ayakta Tutan Kıymet Hükümleri.
 • Başakların Sesi. Türk Halk Şairleri Hayat ve Eserleri.
 • Türk Kadınının Şiiri. (N. Duranoğlu- Saryal ile birlikte).
 • Selçuklu Tarihi, Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyası (İ. Binark ve N. Sefercioğlu ile birlikte).
 • Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudî Arsal,
 • Atatürk ve Millî Kültür,
 • Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri.
 • Ali Kuşçu Bibliyografyası.
 • Millî Mücadele’de Türk Kadını (İ. Enginün ve C. Özdemir’le ortak)
 • Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmed Yesevî’nin Yeri,
 • Türk Kadını İçin, (TÜRKKAD Yayını)
 • Fuzûlî Divanı .(Prof. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Doç.Dr. Sedit Yüksel’le birlikte).
 • Ziya Gökalp, Yeni Hayat ve Doğru Yol,
 • Gelibolulu Mustafa Âlî,Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menâkıbu’l-Hünerveran’dan uyarlama)
 • Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu (D. Kaya ve N. Ünver ile birlikte)
 • Türkiye Basmaları Toplu Katalogu Arap Harfli Türkçe Eserler (1729-1928) (D. Kaya ve N. Ünver ile ortak)
 • Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler (D. Kaya, N. Ünver ve H. Yılmaz ile ortak)
 • İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri,
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi,
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!