Nasıl düşünemiyorsun? Sâmiha Ayverdi

0
273

“Bu mükevvenâtın, bu mükemmel ve kusursuz cihânın, büyük bir şuûr tarafından tertip ve idâre edildiğini nasıl düşünemiyorsun? Sen ki, kunduranın bağından, ceketinin düğmesine kadar giydiğin, kullandığın her şeyin bir akıl tarafından ve bir maksatla tanzim edilmiş olduğunu görüyor ve biliyorsun da, mükevvenâtı tanzîm eden şuûrdan niçin baş çeviriyorsun? İşte bu şuûr, bütün yarattıklarının murâkıbı, âmiri ve tek sâhibidir.

Bu şuûr, isterse seni yapar, isterse bozar. Almak, vermek, tasarruf ve tedebbür etmekte, karışanı yoktur; insan bu şuûru tanıdğı nisbette yükselir. Ona kafa tutmak pâye ve büyüklük değil, körlüktür. Büyüklük ve yükseliş, onu olduğu gibi tanımak ve bilmektir.

Sâmiha Ayverdi, Batmayan Gün