”Ne Eşek Herifmişsin”

0
62

Üçüncü Selim’in şehîd edilmesi sırasındaki karışıklıklarda saray mensupları da şuraya buraya kaçıp saklanmışlardı. İkinci Sultan Mahmud tahta çıkıp ortalık sükûnet bulunca saray mensuplarını arattı. Bu sırada meşhur Musâhip Sait Efendi de arananlar arasındaydı. Onu da bulup Pâdişahın huzuruna getirince, Sultan Mahmud’un:

“—Sait Efendi, bu bâdireden nasıl kurtuldun? Nereye saklanmıştın?”

Diye sormasına şu cevâbı verdi:

“—Hünkârım saklanmadım. Kulunuzu bundan böyle zât-ı şâhânenize sâdık bendeler yetiştirmek için damızlık bırakmak niyetindeydiler; onun için de besiye çekmişlerdi.”

*

1789 târihinde Paris Elçimiz Esseyit Ali Efendi idi. Üçüncü Sultan Selim’e gönderdiği raporlarda Marsilya’daki askerî hazırlıkların hedefinin Osmanlı Devleti’ne karşı olmadığına dâir teminat veriyordu.

Ama Ali Efendi’den bu raporlar gelirken, Napolyon Mısır’ı işgal etmişti. Bu işgalden bir hafta sonra bile, Ali Efendi aynı hazırlıkların hâlâ Osmanlı’ya karşı olmadığını bildiriyordu.

Elçisinin inanılmaz gafletine fenâ halde sinirlenen Üçüncü Selim, söz konusu raporlardan birinin kenarına: “Ne eşek herifmişsin!”  Diye yazmıştı.