Nefes

0
282

Yolu topraktan,

seccâdeyi kilimden,

figanı şikâyetten ayıran nedir?

Kilimi seccâde yapan şey,

secde sâhibinin gönlüdür.

Üstüne basılan her toprak,

yol sayılmaz.

Bir ucu sevgiliye çıkmayan yol, yol mudur?

Bülbülün güle duyduğu aşk,

ayrılık terennümlerini efgan yapan şeydir.

Sevgiliden bahseden her söz,”kelâm”

Sevgili uğruna başvurulan her sükût, ses demektir.

Ömürler böylece nefes demektir,hayat demektir.