-“Bu kış mevsiminin gelmesi, nasıl ağaçların yapraklarına, dalına budağına tesir ediyorsa, ölümün pîşdârı, öncüsü olan hastalıklar da bu vücut ağacının yapraklarına öylece tesir eder. Bundan kurtulmuş olanlar, ancak kalplerinde yârin cemâlinin bahârına mâlik olanlardır ki onlar için her dem tâzelik ve bahar vardır.”

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetlersonbahar-yapraklar-ve-gne-nlar-8ebe-3cb5-f03d