Öyle bir mahbûba verdim gönlümü

0
256

SABÂ İLÂHİ
“Öyle bir mahbûba verdim gönlümü”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. T. UĞUREL

Öyle bir mahbûba verdim gönlümü almak muhâl,
Cân ü îmânım onundur,kalmadı bende mecâl!

Âşık u hayrân u mestim, mezhebim yokluk benim,
Bu vücûdum “lâ” sını nûr etti illâ-yı visâl.

Mest-ü sâkî, mey ve aşk-u âşık-u mâşûk benim!
Cümle mevcûdât ne varsa bende ammâ, ben hayâl!

Aşk yolunda şâh-ı dîvâne dilersen görmeğe
Ken’ân’a bak, oldu o mâşûka mir’ât-ı cemâl.