Cumartesi, Temmuz 20, 2019
Ana Sayfa Ana Sayfa

Ana Sayfa

Sohbetler-58

Başkalarının teesürüne hürmeti telkin için, cereyan eden şu vak'ayı anlattı: -"Bu sabah bir kayık geçiyordu. İçinde olan adam oturmuş ayaklarını da denize doğru sallandırmıştı. O...

Hz.Ken’an Rifâî’den…

"Hakîkat şu ki, kul, nâkıstır, eksiklidir. Bunu bilme, Hakk'a yalvarmaya yol açar. Her ricânın altında da bir icâbet gizlidir." Hz. Ken'an Rifâî

Şükür

"Bir gün, Mûsâ (A.S.) -Yârabbi, benim için sana şükretmek, verdiğin nîmetlere teşekkür borcunu ödemek mümkün olur mu? Senin, vücûdumda bulunan her kılda iki lûtfun vardır...

Muharrem Ayı-5

Fuzûlî’nin eseri olan Saâdete Ermişlerin Bahçesi adlı eserde şöyle anlatılır: Rivâyete göre Hz.Hüseyin doğduğu zaman Cenâb-ı Hak tarafından Cebrâil iki vazîfe ile Hz.Muhammed’e gönderilir. "Git...

Ateş Ağacı-3

(UÇURUMUN kenarındaki insan, bulunduğu yüksekliğe rağmen ne kadar tehlikeye mâruzsa, bence bilgisi kendisini uyandırmamış ve mânâ ile bilişiklik kurmamış kimsenin yükselişi ve sözleri de,...