Pendname 9

0
209

Büyük adam olmak istiyorsan ey oğul, kendine rahat kapısını kapa! Cennet kapısı ancak dünyâda rahat kapısını kapayanlara açılır.

Âlemde Hakk’tan başka bir şeye güvenen kimseden daha şaşkın kim olabilir? Ey kardeş, ululuk ve mevkî hevesinden vaz geç, kendini Allah kapısına yarayışlı kıl!

Mevkî peşinde koşan horluğa mahkûmdur. Ey kardeş, bu dergâha yakın olmaya çalış. İkbâl ve mevkî seni alçaklığa doğru götürür, seni ense yapmaya sürükler. Câhil nefsin terbiyesi böyle olur. Kalbin Allah zikriyle emniyet bulunca, o senin nefs-i emmâreciğin de yatışmış olur. Kerem sâhibi Yaratıcı’ya güven besleyen, cihanda bir lokmaya kanaat eder.

Her günlük azığınla kanaat et, bunu elde edemezsen Allah’dan iste!