Perdeler

3
368

Şu tül, eve perde…
Mahrem,
Nâmahreme perde.
Can, tene perde
Ten, cana perde;
Hepsi cânâna perde.
Düşmüş
Yolcu derde;
Benlik
Yolcuya perde.
Sen, bana perde
Ben, sana perde;
O, O’na perde!

Açlık tokluğa,
Tokluk açlığa perde.
Varlık, yokluğa…

Teklik, çokluğa

Çokluk, tekliğe perde!
Gölge, asıla;
Niçine, nasıla
Yara, şifâya
Dertse dermâna perde!

Her şey, bir şeye perde.
Perdesiz nağme nerde;
Saz nerede, söz nerde
Ve insan nerde?
İnsan, insana perde!

Bunca kalabalık ortasında,
Bunca perde arkasında
Sevdiğim bir tek benim.
Demek istediğim;
Buncaların buncası
İşte o, gül goncası!
Yapraklar, goncalara,
Dikenler, güle perde.
Gecelerde,seherde
Âlem, seferde!

Açlık tokluğa, Tokluk açlığa perde. Varlık, yokluğa…