Rahman ve Râhim

0
268

Rahman ve rahîm isimleri mevzûubahis ediliyordu.

-“Rahman, herkese rızkı ihsan eden demektir. Kisbine dayanmayıp bu muazzam isme istinat et. Fakat kisibden de kalma ki, kâhil olmayasın.

Râhim demek: Müminlerin günahlarını affedici demektir. Kendi tâat ve ibâdetlerine dayanmayıp bu isme dayan, fakat kulluktan da çekinme ki gafil olmayasın.

Sâmiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri, Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık