Saadetname 17

0
193

Hiçbir zaman, sondan görme zenginden borç para alma; zîra sonradan rezâlet ve kavga çıkarır.

Pâdişah bile olsan, rehinsiz para verme; çünkü geri istediğin zaman sana düşman olur. Alacağını hatırlattığında, bir defâ kırgınlık çıkar. Hâlbuki onu geri vermesini isteyince, yüz misli kırgınlık meydana gelir.

Paranı, rehin almadan vermen doğru değildir. Ancak kısa vâdeli olmak şartıyla olursa, ne âlâ!

Borç alacaksan, akıllı bir adamdan al ve işini görür görmez borcunu ödemeğe çalış!

Misâfir, sofrana oturduğu vakit, onu minnet altında bırakma! Ona teşekkür etmeyi kendine borç bil!

Başkalarının sofrasından ikrâm edecek olursan, hudûdu aşma! Kendi sofranla ve ekmeğinle cömertlik et!

Bir kimseye kendi malından ver, bağışla. Arslan, çakal avlar mı? Yiyip içmekten nefislerini mahrûm edenlerin, ölümlerinden sonra altınları toprak altında kalır.

Allah’ın sana açmış olduğu kapıyı kapama. Çünkü Tanrı’nın sana verdiği para, toprak gibi heder olur, savrulup gider.

Misâfir gelince sevin ve her türlü derdini, kederini unut!