Saadetname 7

0
211

Menfaatin uğruna bayağı insanlarla düşüp kalkma. Bundan, dünyâlığın artmadığı gibi dînin de elinden gider.

Elinde paran oldukça ver; altın ve gümüşle kimseye öğünme!

Mâdem ki Allah sana nîmetler bağışlamıştır, sen de başkalarına ihsân et! Çünkü senin mîrâsını yiyecek olan, senin için hiçbir şey vermez.

Bağışlayacağın zaman, Allah için bağışla! Çünkü Allah için ne verirsen geri alırsın.

Gönlü kırık olan fakirin ihtiyâcını karşıla; senin de yoksulluk çekeceğin günleri göz önüne getir.

Cömertlik, saadet anahtarıdır. Bu özelliği taşımayan, cimridir.

Cömert yaradılışlı olan kimse, cehennem ve onun ateşinden uzaktır. Cimri ise, cehenneme gider.

Evinde yiyecek ekmeğin bile olmasa, misâfire kapını kapamamalısın. Bağışta geç davranmak ne fenâ, aç bir kimseyi doyurmak ne iyi iştir.

Bir kimsenin rızkı için gam çekme, çünkü o kimsenin ve herkesin rızkı dünyâya kendisiyle berâber gelir.

Yazın bir testi su ver, kışın da ateş ve yatacak bir yer temîni için yardımda bulun!