Sakın Duymasınlar

0
71

Fâtih Sultan Mehmed Han, bir gün İstanbul’da dolaşıyordu. Yanına sokulan garip kılıklı birisi, kendisinden para istedi. Pâdişah ona bir altın uzatınca, adam:

‘’–Şevketlüm, ben senin kardeşin olam da, bana bir altın veresin; hiç insâfa sığar mı?’’ dedi.

Fâtih sordu:

‘’—Neden kardeşiz?’’

Ve:

‘’—İkimiz de âdemoğulları değil miyiz?’’ Cevâbını alınca, adamın kulağına eğilip:

‘’—Yavaş konuş! Öteki kardeşlerimiz de duyarsa, hissemize bu kadarı da düşmez’’, diyerek, söze noktayı koymuş oldu.