“…dünyaya kafa tutanlar zâlim, müstebid, çelimsiz, ve zayıf ruhlarının yüzünü bir şiddet maskesi altında örtbas etmeğe çalışan, görünüşte kavî, hakikatte âciz zavallılardır. Kuvvetli insan ise, hiç bükülmeyen, zaaf tanımayan kimse değil, belki de sığınmanın, yalvarmanın ve kul olmanın tadını tatmış olan ve tabiatın dört mevsiminin çeşitli havasından kendisine bir nebze olsun bulunan kimsedir.

Sâmiha Ayverdi, Edebî ve Manevî Dünyâsı İçinde Fâtih