Sâmiha Ayverdi’den Altın Sözler

0
284

*Ölçün doğruluk olsun, aleyhine dahî olsa doğruyu söylemekten çekinme.

*Haksız olduğun bir mes’elede,haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

*İnsanların kusurlarını gözünde büyütme.Arkadaş, dost, meslektaş ve yakınlarının kabahatlerini değil, meziyetlerini görmeye çalış. Kusurlarını ararsan, onlar da sende arar ve senin bulduğundan fazlasını bulurlar.

*Arabulucu ol, arabozucu olma. İyilik yapmak için fırsat gözle. Bulamazsan îcâd et. Zîrâ kula hizmet, Hakk’a hürmet ve ibâdettir.

*Kendinden evvel başkalarını düşünmek seviyesine ermeni çok isterim. Bu olmazsa kendin kadar; bu da olmazsa kendine yakın düşünmek de bir nîmettir.

*Kararlarında aceleci olma. Hükümlerini teennî ve basîretle vermek, bahtiyarlıktır. Gayeli ve kararlı adam ol. Gelgeç tabiatlıların ideallerine eriştikleri görülmemiştir. Onun için azimli ve sebatkâr ol ki, tuttuğunu koparasın. Herhangi bir mes’eleyi huşûnetle değil sükûnet ve hoşlukla hâlletmeyi âdet et. Onun için Resûlullah Efendimiz:

‘’Allah, güzeldir, güzeli sever’’ buyurmuşlardır.

*Sâkin, mülâyim ve hesaplı konuş. Ağır, kırıcı ve geri dönülmez sözden çekin. Vekarlı ve haysiyetli ol, fakat alıngan olma.

Öfke gelir göz karartır

Öfke gider, yüz kızartır

diyen, ne doğru söylemiştir. Onun için, sonradan pişmanlık verecek sözden ve hareketten şiddetle kaçın.

*Büyüğe, küçüğe sayglı ol. Hürmet et ki hürmet göresin. Lâtîfelerin lâtîf olsun. Kalb, Allah’ın nazargâhıdır. Kırmaktan şiddetle sakın.

*Bil ki, para gaye değil vâsıtadır. Eline bu vâsıta bol bol geçtiği takdirde onu hayırlı işlerde kullan.

*Sabırlı ve hazımlı ol. Allah şikâyeti sevmez. Dâimâ şükret, güçlükleri kolayından al, rahat edersin.

*Evlâtlarının bedenleri kadar ruhlarını da besle. Onlar sana Hakk’ın emânetidir. Bu emâneti kurda kuşa kaptırmamaya dikkat et.

*Anana, babana, kardeşine, hâsılı bütün âilene mutî,sâdık ve yardımcı ol. Cenâb-ı Resûlullah: ‘’Cennet anaların ayakları altındadır’’ buyurmuştur.

Cenneti yalnız ahıret âleminde aramak,akıllı insan kârı değildir.Dünyâda da cennet vardır.Bu,huzur ve kalp cennetine girmeye çalış.

*Sana korku, ümid veyâ herhangi bir menfaatle bağlanan dünyâ dostlarına güvenme. Hakk nâmına garazsız, ivazsız dostluğunu arz etmiş olanları ise, kusurları olsa da, bağrına bas, onlardan kopup ayrılma ve kendi kendine:

’’Benim kusurlarım onlarınkinden çoktur’’ diyerek hoş gör.

*İnsanlar, kendi hayatları binâsının mîmarıdırlar. Bu binâyı kurmak husûsunda gösterecekleri ustalık veyâ acemilik, onları mes’ud veyâ bedbaht eyler. Gayret et ki, hayâtını kurarken sana saadet ve huzur getirecek iyilik, güzellik, hak, hakîkat ve fazîlet malzemesini kullanmak hünerini gösteresin.

*Allah yardımcın olsun.

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin