Selânikli Ahmed Efendi-Ümit Yazıcı

0
285

1868 ilâ 1927 yılları yaşayan ve mûsıkîmizin en önemli bestekârları arasında yer alan Selânikli Ahmed Efendi’yle ilgili yeni bir eser yayınlandı. 408 sayfalık bu eseri hazırlayan yine Sayın Ümit Yazıcı ve kitap, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin daha önceki yayınlarının devâmı. Kitabın Kasım 2011 târihinde piyasaya çıkması ve bestekârımızın vefat yıldönümü olan 4 Aralık gününe denk düşmesi de ayrı bir güzellik, bir vefâ örneğidir.

Kitabı hazırlayan Sayın Ümit Yazıcı, eserin önsözünde şöyle diyor:

(Türk mûsıkîsi ile ilgili eserlerin kütüphânelerimizde çok olmayışının sebebi, geçmişe âit kaynak eksikliği değil, o kaynaklara ulaşabilecek yeterli donanıma sâhip kişilerin azlığıdır. Kütüphânelerimizde belki on binlerce belge kendisine ulaşacak araştırmacıları beklemektedir. Osmanlı arşivindeki milyonlarca belge içersinde mûsıkîmize dâir bilgiler elbette vardır. Ama ne yazık ki, o belgelere ulaşıp onları değerlendirecek yeterlilikte uzmanımız çok değildir. Osmanlı münevverleri kendileri hakkında bilgi ve hâtırat bırakmayı pek istememişler. Belki de bunu edebe uygun görmemişlerdir. Ancak kendileri hâricindeki bilgi ve malzeme konusunda pek de kayıtsız kalmamışlardır. Bunlara târih kitaplarında, seyahatnâmelerde, güfte mecmûalarında ve diğer yazmalarda ulaşmak mümkündür. Türk mûsıkîsinin önemli bestekârlarından Selânikli Ahmed Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en tâlihsiz döneminde yaşamış olmasına rağmen, adını mûsıkî târihimize yazdırmayı başarmış bestekârlarımızdandır.

…Elinizdeki kitap, Ahmed Efendi’nin daha çok bestelerinin bir araya getirilmesine yöneliktir. İleride daha geniş çaplı yapılacak araştırmalara yardımcı olmasını temenni ettiğimiz bu çalışmada 188 eserinin notası ve hayâtı hakkındaki bilgiler yer almaktadır.)

*

Başta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Beyefendiye ve emeği geçen zevâta bu güzel hizmetleri için şükranlarımızı sunuyor,bestekârımıza rahmet niyâz ediyoruz.