Sen Yavuz musun Çocuk?

0
29

Sultan Mehmed Reşat, bir gün Mâbeyin Başkâtibi Ali Fuat Beğ’e şu hadiseyi anlatmıştı:

“Pederim zamânında, at ile Yıldız’a gidip, Ihlamur yolu ile geri dönüyordum. Babam da o gün Yıldız Köşkü’ne gelmiş olduğundan, ben köşkün önüne geldiğim sırada arabası ile bahçe kapısından çıkmakta olduğunu gördüm. Derhâl attan inip selâma durdum.

Diğer hayvanların ayaklarından çıkan  şakırtılar, benim atımı ürküttü ve birden at şâha kalktı. Onun iki arka ayağı üzerinde dikilmesi ile, atımın terbiyelerini elimden bırakmadığım için, benim ayaklarımı da yerden kaldırıverdi.

Babam, bunu görünce arabadan başını çıkararak:

-Çocuk! Yavuz Sultan Selim misin sen?

 Diye sesleniverdi.’’

Hâlbuki zavallı Sultan Mehmed Reşat nerde… Sayısız zaferle târihimizi şanlandıran Yavuz Sultan Selim nerdeydi? Zâten Pâdişah babası da bunu îmâ ediyordu herhalde…